X
تبلیغات
رایتل
ویژگی های ظاهری نژاد آریایی
ویژگی های ظاهری نژاد آریایی

نژاد شناسی را با نژاد پرستی اشتباه نگیریم


*


نقشه زبان های  هندو اروپایی

======================================

را با نقشه نژاد آریایی اشتباه نگیریم


در سایت ها مختلف مربوط به نژاد و زبان هندواروپابی نقشه های مختلفی وجود دارد که برای خواننده مطالب این شبهه را ایجاد می کند که چه کشور هایی اریاییند و چه کشور هایی اریایی نیستند در نقشه زیر زبان هندو اروپایی در سراسر اروپاو اسیا به نمایش در امده است که خیلی از نقاط فقط اریایی زبانند اما اریایی نژاد نیستند و یا نقاطی مانند اذربایجان ایران علارغم اینکه اریایی نژادند چون تورک زبانند در این نقشه نیامده است


9yzl_20krles_(1).jpg


حال به نقشه پایین که نژاد اریایی را با رنگ زرد نشان داده است توجه کنید با مقایسه دو نقشه پایین و بالا متوجه خواهید شد که در نقشه بالا کشوری مانند هند علارغم اینکه اکثر مردم ان به زبان هندو اروپایی تکلم می کنند اما در نقشه اریایی نژادان  نژاد دیگری به نام دراویدی ها به چشم می خورنداسلایدر

t="360" width="640" >