ویژگی های ظاهری نژاد آریاییکاسپین ها


صدای سکوت بومیان آریایی نژاد(بخش سوم

======================================
در جستجوی کاسپین هاآنچه که به نام تاریخ ایران از طرف جوامع غربی به خورد ما داده شده حاصل نوشته های مورخان یونانی بوده که با نوشته های غرض الودشان ثابت کردند که به هیچ وجه دوست ایرانیان نبوده اند و این غرض ورزی آنان در تاریخ ایران پیش از مادها کاملا نمود پیدا می کند در واقع سرزمینی به نام یونان باستان وجود نداشت که تاریخ نگار داشته باشد پس انچه که از طرف مورخان یونانی به عنوان تاریخ ایران پیش از مادها شناخته شده است  تاریخی لغزان و نامطمعن است که تمام نوشته های آنها به پیروزی های دروغین اسکندر مقدونی ختم می شود

سرزمین کاسپین ها کجاست؟
=========================


 از شواهد تاریخی می توان فهمید که مناطق شمالی ایران سرزمین پادشاهان افسانه ای همچون پیشدادیان و کیانیان میباشد و پایتخت این حکومت های شهر ساری باستان بوده است ارش کمانگیر پهلوان افسانه ای ایران نیز از ساری تیر خود را رها کرده است و فریدون در زمان قیام کاوه اهنگر در این سرزمین حضور داشته است و ضحاک ماربه دوش نیز توسط فریدون در دماوند به بند کشیده میشود حتی شواهدی نیز وجود دارد که آریایی های اولیه از این سرزمین به سایر نقاط فلات ایران و اروپا سرازیر شدند و به خاطر شباهت سرزمین با منطقه قفقاز به اشتباه از قفقاز به عنوان سرزمین اولیه اریاییان نام برده میشود تصویر زیر نقشه نظریه کوچ اریاییان از منطقه کاسپین به سایر نقاط فلات ایران و اروپا را نشان میدهد

lmzi_xi3evrh7wwjdhgoqmx7x.jpg

از نقشه بالا میتوان نتیجه گرفت که شاید کاسپین ها اریاییان اولیه نبودند اما کوچ  همزمان انها از سرزمین جنوبی دریایی خزر به نواحی جنوبی ایران و اروپا باعث شده باشد که از این کوچ به عنوان مهاجرت اریاییان نام ببرند در صورتیکه ایلامیان جنوب ایران نیز نیاکان کاسپین ها و اریایی تبار بودند و کاسپین ها به سرزمین نیای خود بازگشته بودند و اریایی معروف شدند
کاسپین ها بعدها به سه دسته پارس ها و پارتها و مادها تقسیم شدند  اما تنها قومی که ارتباط خود از نظر نوع زندگی  با کاسپین ها کاملا حفظ کرد  مادها بودند چون اقوامی که نام خود را به عنوان کاسپین حفظ کردند و در سرزمینی  که شامل گیلان و  غرب مازندران امروزی و سرزمین آذربایجان بوده است بعدها با نام و اقوام مادی معروف شدند پارس ها و پارتها نوع زندگی مستقلی را در پیش گرفتند.نام هایی چون کاشان و قزوین و آذربایجان و ...همگی یادگار قوم مهم ایرانی کاسپین است همچنین از اقوام زیر شاخه این قوم می توان به گیل ها- دیلم ها - اماردها و ... اشاره کرد که گیل ها یا گل ها بعد ها به فرانسه کوچیدند و نام کشور گل بر فرانسه خود گویایی همین امر است همچنین نام  قوم معروف ایرانی ماد خود بر گرفته از آماردهاست.  در زیر سرزمین مادها و سرزمین کاسپین ها با هم مقایسه شده است


ریشه یابی نام
============

در مورد معنی کاسپین شواهد و روایات مختلفی وجود دارد


-کاسپین نامی صددرصد ایرانی است و از سه بخش کاس+پی+ین تشکیل شده است. پی در گیلکی گیلانی به معنی جلگه و دشت بوده و در گیلکی مازندرانی با تلفظ په باز به معنی جلگه و دشت و کناره است و «ین» در گویش های شمالی اشاره به جمع خاص دارد

-کاسپین با تلفظ گز پین که توسط مردم شرق مازندران و استان گلستان مورد کاربرد است و به معنی مردم ساکن در جلگه است.امروزه دو روستا به نام های گز شرقی و گز غربی هم به همین نام در غرب استان گلستان از کاسپین های باستانی به یادگار مانده اند همچنین شهرستان بندر گز هم با این نام در این منطقه از ایران خودنمایی می کند.

-و سوم با تلفظ آز که کاملا یاداور مردم اذربایجان امروزی و نزدیکی نژادی انها با مردم شمال ایران دارد آز-قاز -گز-قز-خوز(خوزستان)-کاش-کاس-کاسپین همگی در یک معنی و تلفظات مختلف استفاده شده است که بعدها اکثر این اقوام به اقوام مادی معروف شده است که نام ماد  همانطور که در بالا گفته شده است خود یادگاری از نام قوم امارد است که یکی از شاخه های کاسی هاست و در مرکز مازندران امروزی زندگی می کردند همچنین اقوام  مادتبار ساکن در اناتولی نظیر هوری ها و میتانی ها و هیتی ها هم شاخه ای از کاسپین ها بوده اند


دلایل اریایی نژاد بودن کاسپین ها

=============================


1-بسیاری از کاسپین ها طبق شواهد تاریخی دارای چشمانی سبز بودند که این نوع چشم تنها در بین آریاییان و سفید پوستان اروپایی دیده می شود(البته نه همه کاسپین ها)


2-زبان کاسی ها غیر سامی بوده و با زبان اقوام دیگر آریایی همانندی دارد چنانکه در نام برخی از شاهان کاسی مانند آرتاتمه Artatama- شوترنه Shoutarna-توشرته Toushratta ریشه های زبان ایرانی می بینیم


3-نام خدایان کاسی ها با خدایان آریایی ها کاملا شباهت داشته و به گفته برخی محققین خدایان کاسی ها همان خدایان هندوایرانی ها بوده است برای مثال از مهمترین خدایان قوم کاسی سوریاش یا خدای خورشید بوده است، دانشمندان این واژه را یک واژه هندو اروپایی دانسته اند و از همین روی حدس می زنند که کاسیت ها متعلق به نژاد هند و اروپایی بوده اند.سومالیای کاسی که به معنای خدای قلل کوهستان بوده است با سیمالیا زبان سانسکریت قابل مقایسه است.خدای آفتاب کاسیان یعنی ماروتاش با ماروت هندی یکی دانسته اند.بوریاش خدای رعد و باران در آیین کاسیان را با بوریای هندی یکی دانسته اند.سوریاش کاسی را همان هلیوس یونانی می دانند.شیمالیا ایزد قلل کوهستان کاسی که نام دیگر آن شیبارو است را با هیمالیای زبان سانسکریت می توان مقایسه نمود.واژه با گاس یا بوگاش که نام یکی از ایزدان قوم کاسی بوده است را همان باگای پارسی باستان و بوگای اسلاو قدیم می دانند. باگاس در گویش و زبان پارسی امروز همان کلمه بگ و یا بغ می باشد. باید توجه داشت که نام یکی از پادشاهان سلسله کاسی آندا بوگاش بوده است که جزء دوم آن همان بوگاس یا بوگاش است


هریک از دلایل بالا به تنهایی برای ایرانی بودن و آریایی نژاد بودن یک قوم کافیست

در تصویر زیر تعدادی از کودکان شمال ایران  خصوصیات قوم ماد  را نشان می دهد که به احتمال زیاد بازماندگان کاسپین های باستانی هستند

5ydv_33ylx0p.jpg


نتیجه گیری

====================


-کاسپین ها اقوام اریایی نژاد ساکن نواحی جنوب دریایی کاسپین بوده اند که به نواحی جنوبی فلات ایران و اروپا کوچیدند


-پارس ها و پارت ها و مادها هر سه شاخه ای از کاسپین ها هستند

زبان کاسپین و زبان ایلامی هم ریشه بوده


-نامهایی چون اذربایجان-قزوین-کاشان-خوزستان و ... همگی نشانه حضور کاسپین ها در این مناطق است


-کاش-کاس-آز-گز-قز و قاز-خوز  همگی تلفظات مختلف از نام قوم بزرگ کاسپین هاست


-کاسپین ها بدون شک ایرانی و آریایی نژاد بوده اند


-کاس ها مدتی بابل را به تصرف خود در اوردند و همچنین تاثیر زیاد بر ایلام و قوم لر داشتند و حتی گفته میشود که لرها هم شاخه ای از کاسپین ها هستند و شباهت زبانی لرها به مزبان مردم شمال ایران نیز این نظریه را تایید میکند


-گفته می شود که کاسپین ها اولین قومی بدند که موفق به رام کردن اسب و کشاورزی شدند و پرورش و استفاده از اسب را به سایر مردم خاور میانه از جمله بابلی ها اموزش دادند همچنین گفته می شود که کاسپین ها همان  آریاییان اولیه بودند که از سواحل جنوبی دریایی کاسپین به سایر نقاط ایران و هند و اروپا سرازیر شدند و شباهت سرزمینشان به قفقاز منجر به این اشتباه شده است که آریایی ها از قفقاز برخاسته اند


-در شاهنامه امده است که کیکاووس(=بزرک کاسی ها) با هجوم به مازندران دریای کاسپین را به نام خود نامزد کرد.شاهنامه کاملا گویایی این مطلب است که قزوین(=کزپین=کاسپین)پایتخت کیکاووس بوده است


-شواهدی مبنی بر یکی بودن مادها و کاسپین ها وجود دارد از جمله این شواهد می توان به اشیای برنزی کشف شده در استان لرستان اشاره کرد این آثار متعلق به دوران تسلط کاسپین ها بر ایلام بوده است که در این آثار می توان به سبک و شیوه پوشش آرایش کاسی ها پی برد تندیس دوسوتیرکاری خنجری دارد که به نوارهای برجسته ای آراسته شده و ترکشی نیز در پشت مجسمه آویزان است که به وسیله نوارهای چرمی به پشت بسته شده و این نوارها روی سینه به هم متصلند روی نقوش تخت جمشید سواران مادی شمشیرهای خود را به همین شیوه بر گردن آویزان می کردند 


آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد