ویژگی های ظاهری نژاد آریایینژاد سامی(عرب )و تفاوت های انه با نژاد اریایی

نژاد سامی : Semitic Race

==========================

شایعات آمیزش بین ایرانیان و اعراب

پس از حمله اعراب به فلات ایران شایعاتی مبنی بر اختلاط نژادی بین ایرانیان و تازیان مطرح شد که ما در این پست قصد داریم به احتمال آمیزش ایرانیان و مهاجمان اعراب بپردازیم
kjey_arab_234_gfg.png


تفاوت نژاد عربی و نژاد ایران

=====================


1- تفاوت در ویژگی های ظاهری: بینی در این نژاد به صورت نوک منقاریست بطوری که استخوان بینی که بین دو چشم قرار دارد کوچک است  و خود بینی به صورت یک انحناست همچنین بینی از روبرو پهن است. پهنای بینی و سوراخ های کشیده شده به دو طرف بینی کاملا از بینی اریاییان متمایز است این نوع بینی در اکثر ایرانیان دیده نمیشود .

همچنین شیب بینی از ابرو تا نوک ان نرم و ملایم است و بینی به سمت جلو کشیده میشود


gwh3_arab23456.png


در تصاویر زیر نیز فرم خاص بینی نوک منقاری مختص به نژاد سامی(عرب و یهود) که مهم ترین شاخصه تمایز ان از نژاد اریاییست نشان داده شده استeyoa_lkjhg.png


درتصویر زیر نیز یک بینی سامی عربی با یک بینی ایرانی اریایی مقایسه شده است7vlt_wsderfg.png.png


در ایران نیز سامیان به صورت پراکنده حضور دارند که انها را میتوان از فرم و سوراخ بینی تشخیص داد در تصاویر زیر به ایرانیان سامی تبار که تعداد انها حدود پنج درصد از جمعیت اصلی را نشان میدهد توجه کنیدunap_arab34565.png


فرم چشم بادومی در اعراب به صورت خاصی است که در هیچکوام از شاخه های دیگر قفقازی دیده نمیشود همچنین مردمک چشم ها بسیار شبیه مردمک چشم زردپوستان است و فاصله دو چشم از همدیگر بیشتر از آریایی هاست در تصویر زیر به فرم خاص مردمک چشم و فاصله بین دو چشم در اریاییان و اعراب توجه کنید.
dlz_asderfdr.png.pngفرم خاص چهره سامی با بینی خاص ان را حتی در حکاکی های اشوری هم میتوان دید5fxw_arab_123.jpg2-تفاوت در  ساب ریس : در تقسیم بندی های نژادهای قفقازی نژاد عربی یکی از ساب ریس های  نژاد مدیترانه ای است اما ایرانیان متعلق به ساب ریس ایرانید هستند که به دو دسته تقسیم میشوند دسته اول ساب ریس مدیترانه ای که کاملا با مردم ایتالیا و اسپانیا مشابهند و دسته دوم ایران و نوردیک ها هستند که حد فاصل بین ایرانیان و مردم شمال اروپا هستند.


3-تفاوت در جمججمه : جمجمه ایرانیان با جمجمه اعراب متفات است و جمجمه ایرانیان از نوع براکی سفالیک(پهن سران) و مزو سفالیک(متوسط سران) است ولی جمجمه اعراب از نوع دلیکو سفالیک(دراز سران) است  که نوع جمجمه دلیکو سفالیک در ایران بسیار کم و محدود دیده میشود و امار ان از 3 درصد کل جمعیت ایران تجاوز نمیکند تفاوت های جمجمه ایرانیان و اعراب را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد

1-ارتفاع جمجمه(فاصله مجرای گوش تا سقف جمجمه ) از ارتفاع جمجمه اعراب بیشتر است و در نتیجه حجم مغزی اریاییان بزرگتر است

2-استخوان بینی اریایی خیلی بزرگتر از استخوان بینی اعراب است

3-گودی استخوان چشم اریاییان بزرگتر از اعراب است و در نتیجه چشم اریاییان عقب رفته تر از چشمان اعراب است

4-فرم دندان ها در اکثر اریاییان به صورت عمودیست اما در اعراب به صورت مایل است

5-پیشانی و چانه در اریاییان تقریبا به صورت هم راستا و در یک خط فرضیست اما در بین اعراب چانه کمی جلوتر از پیشانیست

6-طول جمجمه اعراب کمتر طول جمجمه اریاییان است(در اکثر موارد عرض جمجمه هم برابر و یا کمتر از اریاییان است)

7-زاویه فک اریاییان کاملا به صورت شکسته است که با لمس انگشتان کاملا قابل تشخیس است و با نرمه گوش دو تا سه انگشت فاصله دارد اما این زاویه که همانطور از جمجمه عربی پیداست یا خیلی کم است و یا به صورت کمان از کنار گوش شروع می شود

8-سقف جمجمه در آریاییان به صورت تخت و یا به صورت کمانی ملایم است اما فرم سقف جمجمه در تازیان به صورت شیبی است یعنی تیزی جمجمه در  ناحیه فرق سر از روبرو  کاملا قابل احساس است4-تفاوت در ژنتیک: مارکر های اصلی ژنتیکی در آریاییان مارکر (R(R1a -R1b  و J2 است که مارکر اصلی اکثر آریاییان ایران و جهان است اما مارکر های ژنتیکی اعراب J1  و L است که اگر امیزشی بین ایرانیان و اعراب صورت میگرفت ما باید شاهد حضور گسترده این مارکر در بین مردم کنونی ایران بودیم اما این مارکر بیشتر بین اعراب جنوب ایران و برخی از سیدهای حاضر در ایران دیده میشود


از تحلیل ویژگی های ظاهری و  جمجمه ها و  برسی ژنتیکی و همچنین شواهد تاریخی کاملا مشخص است که امیزش نژادی بین ایرانیان و تازیان از منطقه عراق امروزی فراتر نرفته و حتی در عراق کنونی هم جمعیت امروزی اعراب از 30 درصد جمعیت این کشور بیشتر نیست


 

در برخی موارد شباهت بین آریاییان بسیار زیاد است بطوری که نمیتوان اریایی یا عرب بودن انها را تشخیص داد دراین مواقع  تنها راه تشخیص  اریایی یا عرب بودن محاسبه حجم جمجمه آریاییست که توضیحات کامل محاسبه حجم جمجمه در زیر اورده شده است

 

حجم جمجمه

آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد