ویژگی های ظاهری نژاد آریاییایا نظریه تکامل داروین درست است

نظریه داروین

یکی از پر سرو صدا ترین نظریه های تاریخ علم زیست و انسان شناسی نظریه چداروین بوده است در تایید و رد این نظریه مقاله های زیادی نوشته شده است به عقیده من  بخشی از نظریه درست و بخش های زیادی از نظریه داروین حتی توهین به خلقت انسان توسط خداوند بزرگ است  درستی و یا غلط بودن نظریه رو به عهده کارشناسان متخصص این رشته می گذاریم و با نگاهی به عکس های تکاملی نظریه داروین بیشتر با نظریه او اشنا می شویم

آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد