ویژگی های ظاهری نژاد آریایینظریه های مهاجرت اریایی


نظریه های مهاجرت آریایی ها

=================================

به فلات ایران


بسیاری از پژوهش گران، یک جمعیت به خصوص که در ابتدا در جایی ساکن بوده اند را مهاجر به فلات ایران دانستند اما درباره زمان ورود آن ها و منشأ اولیه آن ها، نظریات زیادی مطرح شده است. در این پست  به چند مورد از نظریه های  مشهور که درباره این مهاجرت داده شده میپردازیم و درستی آنها را مورد برسی قرار میدهیم16x3_hjkjhjkkkkk.png


 1-شمال اروپا

==========


برخی از پژوهشگران مخصوصا پژوهشگران غربی معتقدند که مهاجرت از سوی غرب فلات ایران به این سرزمین صورت گرفته است. شبه جزیره اسکاندیناوی که امروزه شامل کشور های سوئد، نروژ و دانمارک می شود در کنار مناطقی از شمال اروپا مثل شمال آلمان و جنوب دانمارک از مناطقی هستند که به عنوان منشأ اولیه اریایی ها  بیان می شوند

 


برسی نظریه: این نظریه فقط به خاطر روشن تر بودن رنگ مو چشم و پوست مردم شمال اروپا مطرح شد.در اوایل قرن بیستم تمام نژادهای قفقازی آریایی قلمداد میشدند و طبیعیست چون ژن روشن چشم ها و طلایی بودن موها در ازدواج با یک فرد تیره مو و تیره چشم  مغلوب است و فرزند حاصل ازدواج یک فرد با موهای روشن و چشمان رنگی با یک فرد دارای موهای تیره و چشمان تیره دارای مو و چشم تیره خواهد بود این تصور را ایجاد کرده بود که ساکنین شمال اروپا چون چشمان رنگی و موهای طلایی خود را حفظ کرده اند  خالص ترین شاخه اریایی ها محسوب میشوند و از این نواحی به سرزمین های دیگر کوچیدند و تمام اریاییان از جمله مردم ایران و هند در ابتدا چشم رنگی و مو طلایی بودند اما به علت امیزش با  بومیان دیگر خالص نیستند.امروزه با کشف تاثیر نور مستقیم خورشید بر میزان رنگ دانه های پوست و مو و چشم علت چشمان ابی و موهای طلایی ساکنین شمال اروپا را تنها به علت رنگ دانه های کمتر در پوست و مو چشم از سایر نژادها را توجیح کرد بطوری که امروزه ما میدانیم که اکثر مو بلوند های شمال اروپا  نه تنها آریایی خالص نیستند بلکه هیچ ارتباطی با اریاییان اولیه ندارند.همچنین هیچ ردی از مهاجرت اریایی ها از این منطقه به فلات ایران را مشاهده نمیکنیم

پس این نظریه را میتوان مردود دانست


2- آسیای میانه و جنوب روسیه

=======================


در این نظریه سرزمین اولیه این قوم در نواحی جنوب غربی استیپ های روسیه  و اسیای میانه(آسیای میانه که در شمال شرق فلات ایران قرار دارد امروز شامل کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان می شود)معرفی میشود  یعنی کمی پایین تر از جنوب دریاچه آرال و صحرای قراقوم و رشته کوه های آلتایی و هندوکش که مرز طبیعی بین فلات ایران و آسیای مرکزی است. اقوام هند و اروپایی از سرزمین های شمال شرقی فلات ایران به راه افتادند.

 


برسی نظریه:این نظریه به دو دلیل گسترده شد اول به خاطر ظهور زرتشت در این سرزمین(که ان هم اثبات نشده است) و همچنین مهاجرت مردم جنوب سیبری به فلات ایران و اروپا بوده است اما امروزه با برسی اقوام بومی فلات ایران ثابت شده است که همزمان با ظهور زرتشت اریاییان در ایران حضور داشته اند و حضور زرتشتیان و مهاجرت انها به فلات ایران و اروپا به هیچ وجه وجود اریایی ها قبل از مهاجرت انهارو نفی نمیکند  همچنین دیرینگی مارکر های اریایی در فلات ایران و اروپا خیلی بیشتر از از این منطقه میباشد این یعنی اینکه اریایی ها قبل از این منطقه در مناطق دیگر حضور داشته اند پس این نظریه را هم میتوان مردود دانست و و این منطقه را نه به عنوان محل حضور اولیه این قوم ان را به عنوان مسیر مهاجرت اریایی  دانست.3-منطقه قفقاز
============


پر سر و صدا ترین نظریه مربوط به مهاجرت اریایی ها سرمین قفقاز بوده است این سرزمین در شمال غربی ایران قرار دارد که شامل کشور هایی مثل  جمهوری  آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بخشهای کوچکی از شمال باختری ایران و شمال خاوری ترکیه می‌شود.این نظریه به حدی محتمل دانسته شده است که شاخه های مختلف سفید پوستان را زیر شاخه نژاد اولیه قفقازی بر شمرده اند.
برسی نظریه:این نظریه به خاطر همسان بودن قفقاز با سرزمین خونیرس که در اوستا از آن به عنوان کشور اصلی اریایی ها قلمداد میشود قوت گرفت در اوستا امده است که کوه بلندی در خونیرس قرار دارد و از یک طرف با رشته کوهی محصور شده است و رشته کوه قفقاز هم با این توصیفات همخانی دارد همچنین مهاجرت گسترده اریایی ها از این منطقه به اروپا هم به این نظریه قوت بخشیده است اما امروزه با برسی های دقیق ثابت شده است که ساکنان اریایی قفقاز خود از مناطق شمالی ایران وارد این منطقه شده اند پس چطور میتوانند اریایی های نخستین باشند

4-میان رودان==========

میان رودان که شامل کشور عراق امروزی و بخش هایی از ایران کنونی است و خاستگاه تمدن های بزرگی بوده است از موارد دیگری است که به عنوان منشأ اولیه معرفی می گردد.صاحبان این نظریه معتقدند مردمان تمدن هایی مانند سومر و بابل و... با ایرانیان هم نژاد بوده اند.گرایش پادشاهان ایرانی به میان رودان و انتخاب پایتخت در این منطقه در دوره اشکانیان و ساسانیان هم سانی تمدن ایران به میانرودان را میرساند


 

برسی نظریه:این نظریه به خاطر نزدیکی فرهنگی سرزمین های مشهور تاریخ میانرودان نظیر بابل مطرح میشود اما سامی بودن بودن بابلیان دارای احتمال بیشتری است همچنین تمدن سومر هم هنوز ناشناخته باقی مانده است پس این نظریه را هم میتوان مردود دانست

 5-فلات ایران
==========


در این نظریه منشأ اصلی، سرزمین ایران معرفی می شود. این نظریه بیان می دارد که مهاجرت از داخل فلات ایران به دیگر مناطق صورت گرفته است. برخی از نظریه پردازان دوره فریدون را دوره چند بهره شدن یک جمعیت  و آغاز مهاجرت آریاییان می دانند که بخشی از آن ها در جایگاه اولیه خود یعنی ایرانویج باقی ماندند و بخشی دیگر به سرزمین های دیگر رفتند. البته این نظریه صرفا به این صورت بیان نمی شود و حالت های گوناگونی دارد؛ اما به طور کلی برخی معتقدند که ساکنین نخستین فلات ایران همان آریاییان هستند و یا نیاکان ایرانیان کنونی از ابتدا در این فلات ساکن بوده اند.


دلایل اثبات حضور اریاییان به سه قسمت برسی زبان(زبان پارسی که خالص ترین زبان خانواده هندو اروپایی است که بر خلاف زبانهای دیگر این خانواده همچون هندی و المانی و انگلیسی و... آثاری از امیختگی زبانهای بومیان در ان وجود ندارد ) برسی دیرینگی مارکر های اریاییان در فلات ایران و سر انجام برسی شواهد تاریخی  همانند نام پادشاهان اقوام ایرانی تقسیم میشود


به دلایل سه گانه متوجه خواهیم شد که اریایی ها ساکن اولیه فلات ایران بوده اند اما سوالی که باید به دنبال پاسخی برای ان باشیم این است که کجای فلات ایران زادگاه اولیه آریایی ها بوده استتوصیفات زرتشت از ایران ویج

 ======================


در پندار آریایی‌ها سرزمین آنها به هفت بخش تقسیم می‌شد و رشته کوهی دور آن را فرا گرفته بود جایگاه اصلی آریایی‌ها که در آن نزد ایرانیان آریان ویج یا ایرنه ویجه (ایرانویچ) و نزد هندیان آریا ورته نام داشت قرار داشت. آنان معتقد بودند که کوهی بس بلند در میان این سرزمین قرار دارد.

از میان این هفت اقلیم آریایی ها خونیرس از همگی بزرگتر است و از غرب به کشور ارزه، از شرق به کشور سوه، از جنوب به دو کشور وروجرش و وروبرش و از شمال به دو کشور فرددفش و ویددفش  متصل است.همچنین  میان ارزه و خونیرس دریای قرارداشته است.


بنا بر اطلاعات موجود باید دنبال سرزمینی در فلات ایران گشت کهشرایط زیر را دارا باشد


1-دور تا دور آن را رشته کوه  فرا گرفته باشد

2-قله بزرگی در آن باشد

3-از شرق به سرزمین ارزه و از غرب به سرزمین سوه متصل باشد

4-بین ارزه و خونیرس یک دریا وجود دارد


با این داده ها جای جای ایران رو مورد برسی قرار میدهیم


5-1-آذربایجان

===========

اگر ارزه را همان منطقه ارزروم در ترکیه امروزی و سوه را همان ساوه امروزی در نظر بگیریم سرزمین ما بین این دو منطقه آذربایجان خواهد بود که طبق گفته های برخی از محققین زادگاه زرتشت بوده است همچنین دریاچه ارومیه را میتوان همان دریایی حائل بین ارزه و خونیرس دانست. وجود کوههای بزرگ و نام اوازه ای همچون سبلان  و سهند نیز فرضیه ایران ویج بودن اذربایجان را تحکیم میکند.اما به طور قطع نمیتوان ساوه و ارزروم را دو سرزمین اشاره شده دانست همچنین دور تا دور اذربایجان را رشته کوه فرا نگرفته است با این حال شاید آذربایجان همان ایران ویج نباشد اما یکی از هفت اقلیم اریایی هاست که در زمان ظهور زرتشت تحت تسلط حاکمان خونیرس بوده است  5-2-افغانستان

===========
بدون شک افغانستان یکی از نقاط کلیدی فلات  ایران است که آریایی ها به ان توجه خاصی داشته اند نام هرات که مشتق شده از واژه اریاست خود گواه این توجه است همچنین با داشتن  رشته کوه ها و دریاچه فراوان میتواند همان ایران ویج باشد اما افغانستان در شرق فلات ایران و ایرانویج در شمال فلات ایران قرار داشته است پس نمیتواند خونیرس در افغانستان باشد اما میتواند جایگاه یکی از دو کشور وروجرش و  وروبرش باشد


5-3-کردستان

===========
وجود رشته کوههای زاگرس در منطقه بزرگی که امروز کردستان خوانده میشود باعث شد که نام کردها با کوهستان در امیزد و همچنین فرهنگ و تمدن کاملا آریایی مردم کرد برخی از محققین را به این نتیجه رسانیده است که کردستان همان ایران ویج میباشد علارغم این نام سرزمین کردها به ایراک معروف است که به غیر از این منطقه تنها در خوارزم از این به عنوان سرزمین استفاده شده است.پس کردستان میتواند همان ایران ویج یا حداقل یکی از ان هفت اقلیم اریایی ها باشد5-4-ارمنستان

===========


وجود کوه آرارات در ارمنستان و همچنین افسانه های مشترک با ایرانیان و قرار داشتن ان  در شمال فلات ایران فرضیه ایران ویج بودن ارمنستان را قوی میکند. در کتیبه های آشوری سده نهم پیش از میلاد از اقوام پارسواش یاد گردیده است  که در حوالی دریاچه ارومیه زندگی می کردند سپس در اوایل سده هفتم پیش از میلاد در سالنامه های آشوری از مردم پارسواش نام برده می شود که با مردم انزان به ایلامی هایی که بر علیه آشور می جنگیدند یاری داده اند. در اواخر سده هفتم پیش از میلاد ارمنیان به رهبری بارویر به دولت ماد در براندازی دولت آشور یاری دادند و به پاس آن بارویر رهبر ارمنیان به عنوان پادشاه ارمنستان تاج گذاری کرد. شباهت نام پارسواش و قوم معروف پارس نمیتواند اتفاقی باشد5-5-نواحی جنوبی ایران

==================


تحقیقات نوین برای پیدا کردن سرزمین اولیه آریایی ها نواحی شمالی خلیچ همیشگی پارس را نشانه رفته است.جناب دکتر جهانشاه درخشانی در کتاب خود با دلایل محکم خاستگاه اریاییان را شمال خلیج فارس میداند همچنین مازیار اشرفیان محقق معروف ایرانی نیز در تحقیقات ژنتیکی خود نواحی جنوبی ایران را سرزمین اولیه آریاییان معرفی میکند. تمدن نواحی جنوب ایران بعد از بالا امدن آب خلیج فارس و ناپدید شدن رود وسط این خلیج اغاز میشود و مردم دو ناحیه را به اریاییان و سامیان تقسیم میکند اما به خاطر شرایط ویژه مردم نواحی شمال رود سرعت پیشرفت این منطقه از نواحی جنوبی رود اولیه بیشتر و بیشتر میشود و سختی شرایط زندگی از مردم شمال رود افرادی باهوش و تنومند میسازد که بدون شک سرزمین ایلام به همراه جیرفت و شهر سوخته اولین تمدن ها و حکومت های تاریخ ایران بوده است که توسط مردم رانده شده از دره خلیج فارس ساخته شده است.متاسفانه به غیر از ایلام دو تمدن دیگر و یا تمدن های ناشناخته و گمشده احتمالی در تاریخ این منطقه هنوز از سیاهی تاریخ بیرون نیامدند و اطلاعات محققین در مورد انها محدود است.

بدون شک نواحی شمالی خلیج فارس خاستگاه نژادی بوده است که امروزه به آریایی معروف است اما آیا این مناطق همان ایران ویج است؟! در این نواحی خبری از رشته کوههایی که دورتا دور ان را فرا گرفته باشد و یا قله ای که سر به فلک کشیده باشد نیست پس سرزمین اولیه نژاد اریایی با ایران ویج باید متفاوت باشد و به دنبال سرزمین دیگری گشت5-6-نواحی شمالی ایران

===================


آخرین گزینه محتمل برای پیدا کردن ایران ویج نواحی شمالی ایران است.قرار داشتن این سرزمین در شمال ایران که دور تا دور آن را رشته کوه البرز احاطه کرده است و قله دماوند به عنوان دیو سپید نگهبان این سرزمین سر به فلک کشیده است.آرش کمانگیر افسانه ای از شهر ساری بر میخیزد و تیری افسانه ای پرتاب میکند.کاوه اهنگر از اسپهان برمیخیزد(در زبان گیلکی اسپه به معنی سفید است و اسپهان به معنی سفیدچهرگان است که با اصفهان به معنی سپاهان متفاوت است) و فریدون که در مازندران به سر میبرد به کمک کاوه اهنگر میشتابد.این سرزمین همان سرزمین کاسپین هاست


lmzi_xi3evrh7wwjdhgoqmx7x.jpg


کاسپین ها قومی بودند که در این ناحیه رشد و قدرت گرفتند و تحولات اساسی را در کشاورزی و دامپروری به وجود اوردند انها اولین قومی بودند که توانستند اسب را رام کنند و به خدمت خود در اورند.انها توانستند تمام اقوام هم نژاد خود را متحد کنند که به این اتحاد هفت اقلیم گفته میشود و پس از ظهور شخصیت بزرگی همچون زرتشت در آذربایجان و مهاجرتش به سرزمین کاسپین ها تمام پیروان زرتشتی به اریایی یعنی ایمان اورنده به خداوند معروف شدند که بعد ها به علت خصوصیات اخلاقی فوق العاده انها معنی ازاده و شریف و زیا هم گرفت .کاسپین ها بعد ها به نواحی غربی و مرکزی ایران سرازیر شدند که حکومت مادها تشکیل شد  و گروه بزرگی نیز  به اروپا کوچیدند 


نتیجه

========
تکامل اریایی ها بعد از پایان عصر یخبندان و پر شدن  دره خلیج فارس آغاز شد و سختی های روزگار مردم نواحی شمالی خلیج فاراس را وادار به اندیشیدن و کار کردن کرد که حاصل ان به وجود امدن نژادی قدرتمند و زیبا بود.مردم این نژاد رفته رفته به سمت مناطق شمالی فلات ایران رهسپار شدند که تمدن های کوچک و بزرگی در کردستان و خراسان و ارمنستان و نواحی شمالی ایران یعنی کرانه دریای کاسپین به وجود اوردند  که در زمان ظهور زرتشت بزرگترین سرزمین این نژاد سرزمینی به نام خونیرس بوده است که امروزه  استانهای شمالی و بخش هایی از استان سمنان و تهران و قزوین و زنجان را شامل میشده است.زرتشت از اذربایجان به دربار پادشاهان کاسپین میرود و دین تازه خود را برای پادشاه شرح میدهد و پیروان این ایین به ایری یا آری  و سرزمین انها به ایران ویج یا اریان ویج معروف میشود که از نظر ژنتیک تفاوتی با مردم اولیه نواحی جنوبی ایران نداشتند و نام آریایی به تمام پیروان زرتشت و غیر زرتشت که از نظر ژنتیک همسان بودند داده شد و امروزه تمام کوچندگان از دره خلیج فارس به نواحی مرکزی ایران به اریایی معروفند


با تشکر از دوست عزیزم جناب مجید خالقیان مدیر تارنمای پردیس اهورا

   7poa.com/post/101.htm   

آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد