ویژگی های ظاهری نژاد آریاییبدور از اغوش ایران بانو 6

به دور از آغوش ایران بانو(بخش ششم)

=============================================

تبار و نژاد کردهای عراق و ترکیه و سوریه


گرد و غبار اسبان ایرانی با گریه سواران شکست خورده در امیخته بود برتری عثمانیان چه از نظر تعداد و چه از نظر استفاده از سلاح های گرم بر سپاه کم تعداد شاه اسماعیل و سلاح های سنتی نظیر تیر و کمان آشکار بود .اهالی کرد تبار آن منطقه  از روی تپه ها از یک سو عقب نشینی هم نژادان خود  را میدیدند ک به علت اختلافات مذهبی چندان هم با آنان مهربان نبودند و از طرفی انبوه سواران عثمانی را میدیدند که تسلط انها بر سرزمینشان نیز حاکی از اینده ای بسیار دردناک بود.و اینچنین بود که بخش بزرگی از  کردها در پنجه یک حکومت وحشی یک حکومت جلاد به نام عثمانی رها شدند
=

=rj9s_10352898_833712883315446_4407946293725870419_n.jpg

کردستان بزرگ
-
===============

کسی نیست که به سرزمین کردستان سفر کرده باشد و از مهمان نوازی و سادگی و دوست داشتنی بودن این قوم پاک سرشت صحبت نکرده باشد و در دل  شجاعت انها که مهمترین یادگار اجداد اریایی تبار انهاست را نستوده باشد.کردستان بزرگ سرزمین پهناوری را شامل میشود که اگر دقیق تر برسی کنیم
وسعت حوزه قومی کرد بیش از سرزمین امروزی انهاست و شاید اکثرخاک ترکیه امروزی و قسمت وسطی و علیای شط دجله و تمام خاک آشور قدیم و بخشی از ارمنستان را نیز شامل شود.این امار و ارقام منهای اقوام کرد نشین سایر کشورهاست که اگر انها را نیز اضافه کنیم مردم کرد تبار بسیار بیشمار هستند
=
=
pf7p_;vnsjhk.png
=============================================

.
ژنتیک اقوام کردتبار امروزی
.

.===========================

برپایۀ پژوهش‌های ژنتیکی و تبار‌شناسی در میان ایرانیان، مانند پژوهش دکتر اشرفیان بناب،پروفسور کاوالی اسفورتزا و از همه جالب‌تر بررسی کوینتانا مورسی  تقریبا همه کردها مانند دیگر ایرانیان به تیرۀ شرقی هندواروپایی یعنی آریایی ها وابسته هستند که علارغم اینکه در خط مقدم تداخل نژادی با اقوام سامی قرار داشتند اما خالص ترین قوم اریایی ایرانی در جهان باقی ماندند  البته با دیگر تیره‌ها نیز اختلاط تباری داشته‌اند اما این امیزش ها ناچیز است. نمودار زیر، برگرفته از پژوهش کوینتانا - مورسی از انستیتو پاستور فرانسه با همکاری مرکز مطالعات ژنتیک انسانی هدینگتون انگلستان، دپارتمان بیولوژیک ساپینزا از رم (ایتالیا)، دانشگاه آریزونا آمریکا و... انجام یافت

kkhj_nf00008136-1.jpg

در نمودار بالا رنگ زرد به عنوان ژنتیک مردم آسیایی غربی(آریاییان)  و کردان ایران را با نشانه (KI) و در غرب فلات ایران و کردهای ترکیه را با نماد (AN)  نشان داده شده است، و چنانکه دیده می‌شود، این تیرۀ اصیل مانند دیگر ایرانیان دارای ساختار ژنتیکی اوراسیای غربی (آریایی) است.تبار شناسی کرد تباران امروزی
.

.===============================
کم و بیش تحقیقاتی در مورد اصل و ریشه کردها انجام شده است اما هیچکدام کافی و دقیق نبوده است برای مثال  نژاد شناسی به نام  سلف ریچ از لحاظ ساختمان طبیعی اکراد را دو طایفه شمرده است : یکی چادر نشینان
(کوچ نشین)، که چوپان ورمه بان و سلحشورند ، و آنها را اسیرتا  نامیده است و  گروه دوم را که  ده نشین و کشاورز(یکجا نشین) که انان را گوران نامیده است. این محقق این دو دسته را چنین توصیف میکند که  دسته اول چهره درشت و پیشانی پیش آمده و خطوط صورت پیچیده دارند ، و دسته دوم بعکس آنها می باشند.این نوع توصیف در مورد کردها نشان از تحقیقات سرسری آنهاست.
 برداشتی که محققان قبل از برخورد از نزدیک با کردها داشتند این بوده است که انهارا شبیه مردم شمال اروپا تصور در نظر میگرفتند اما با اولین دیدار اقوام کرد تعجب و سردرگمی در نتایج تحقیقات انها به چشم میخورد مثلا 
محققی بنام فن لوخان اکثر کردها را چشم ابی و موطلایی معرفی میکند و کردهارا اقوام مهاجر از نواحی شمالی اروپا میداند ولی محقق دیگری به نام  شانتر در کتاب خاطرات خود کردها را چنین توصیف میکند: از یکصد و پنجاه و هشت تن فقط سه نفر را با موهای خرمایی رنگ یافتم باقی زلفشان یا سیاه بود یا بلوطی و از دویست و سی و دو نفر که آزمودم فقط 8 نفر چشمشان روشن بود.
میان این تحقیقات و آنچه فن لوخان گفته اختلاف فاحشی است.جالب است که برخی از محققین کردهارا غیر اریایی و بازمانده تمدن هایی نظیر کلدانیان و آشوریان شمرده اند.
تحقیقات دقیقتر و امروزی تری در مورد کردها هم وجود دارد مثلا ایوانوسکی کردهارا چنین توصیف میکند: کردان از حیث قامت بلند هستند قد آنها متجاوز از 168 سانتیمتر است و این اندازه را در نژاد تاجیک و افغان و کالچا یافته ایم در عده دیگر اکرادی که من شخصا مورد آزمایش قرار داده ام 83 درصد از حد وسط بلند تر بودند و شاید بعضی طوایف کرد باشند  که حد وسط قامت آنها بیش از میزان سابق الذکر هم باشد مثلا رادکی ها بسیار بلند هستند  ولی بعضی طوایف هم هستند که قدشان کوتاه است مانند ایزدیها و میلانیها
 اما راجع به اندازه جمجمه کردها نتیجه تحقیقات مختلف است و اماری  که در مورد اندازه و فرم جمجمه داده اند  متفاوت است مثلا حد وسط جمجمه: بنا بر قول ماسونف  77.48(مزو سفالیک) است.این عدد در تحقیقات شانتر 78.53(مزو براکی سفالیک) ثبت شده است اما هیتار در تحقیقات خود این عدد را  86.49(براکی سفالیک)عنوان کرده است. همچنین نوع جمجمه دلیکو سفالیک حجیم هم در تحقیقات شانتر  دیده میشود مثلا در تحقیقات وی  جمجمه ایزدیها 70.04 ثبت شده است یعنی یک جمجمه دلیکو سفالیک از نوع نوردیکی

نوشته های فوق تنها گوشه ای از تحقیقات محققان غربی است که با مطالعه نتایجشان نه تنها کمکی به تبار شناسی کردان نمیکند بلکه باعث سردرگمی هر چه بیشتر  میشود. هیچکدام از این محققین نتوانسته اند کردها را درست و صحیح توصیف کنند چون انها این نکته را نادیده گرفته اند که سرزمین کردها بزرگ و پهناور است و ممکن است انچه که امروز به نام مردم کرد تبار شناخته میشود حاصل امیزش اقوام های سه گانه ایرانی و اریایی تبار  و تفاوت در چهره انها به خاطر تفاوت در قومیتها باشد. اشکال کار در این بود این محققان اقوام مختلف کرد را با هم مقایسه کردند اما این اقوام را با سایر اقوام ایرانی مقایسه نکردند

کردهای را با توجه به فرم چهره و اندام میتوان به شاخه های زیر تقسیم کرد

کردهای ماد تبار:نام کرد و کردستان به خاطر  اقلیم مشترک سرزمین کردهای امروزی  با حداقل نیمی از سرزمین مادها در دوره باستان(سرزمین مادهای باستان شامل تقریبا تمام ترکیه به غیر از سرزمین لیدی و استانهای امروزی ایران نظیر تهران-بخشی از سمنان-گیلان-اذربایجان-کردستان-قزوین-زنجان-اراک-مرکزی-همدان-قم-البرز-اردبیل-بخش هایی از کرمانشاه  لرستان 
اصفهان و مازندران بوده است) به قوم ماد  گره خورده است بطوری که خیلی از محققین کردها را بازمانده مادها میدانند.
===============
656d_;vn_lhn_13.pngaoe6_کرد_ماد_ت.png
r87o_;vn_lhn_14.png


اگر چه نمیتوان همه کردها را بازمانده مادها دانست اما در میان انها چهره های مادهای خالص دیده میشود که فراوانی این نوع چهره در کردستان ترکیه و سوریه بیشتر از کردهای ساکن در عراق و ایران است علت فراوانی بیشتر مادها در این  منطقه حضور سه قوم بزرگ ماد تبار به نام های هوری میتانی و هیتی است که  تمدن های باشکوهی را  در عهد قبل از مادها ساختند.
ویژگی هایی نظیر  صورت و چشمهای کشیده و بینی های کمانی تا صاف و ابروهای نسبتا صاف لب های کشیده  و چهره های جدی به همراه قد بلند را میتوان در کردهای ماد تبار مشاهده کرد
============================================
64gl_;vn_lhn_15.png
u42g_;vn_lhn_2.png
xtet_3_ماد9.pngddnu_3_ماد1.png
=================================

.
کرد های پارت تبار
: کلنل دوهوسه که مدت زیادی در بین کردها زندگی کرده کردهای را چنین توصیف کرده: کردها دارای جمجمه براکی سفال هستند، قدشان کوتاه و عضلاتشان نیرومند است . چشم انها به رنگ خرمایی، مو سیاه ، ابرو ضخم و پهن ، بینی درشت و عقابی چانه مربع ، گونه برجسته دارند .
توصیفات کلنل دوهوسه در مورد کردها بیشتر شبیه مردم نواحی شمال و شمال شرقی ایران نظیر مردم مازندران و گلستان و خراسان و حتی مردم افغانستان امروزی است و به غیر از بین های نوک عقابی تمام توصیفات با پارت ها سازگار است اما پارتها در منطقه کردستان چه میکنند؟
با برسی تاریخ اشکانیان و انتقال پایتخت به تیسفون در می یابیم که اقوام بزرگ پارت تبار که مشهور ترین آن خاندان مهران است به نواحی غربی ایران و عراق امروزی کوچیدند تا در هنگام لزوم به کمک نیروی نظامی اشکانیان بیایند این کوچ سبب شد تا انها و با مادهای در امیزند برای همین  فرم چهره پارتی تحت تاثیر مادها را در استنهای ایلام و کرمانشاه و عراق امروزی بیشتر از سایر مناطق کردستان میتوان دید.کردهای پارت و کردهای پارت تبار تحت تاثیر مادها بیشترین فراوانی را در بین کردها دارا میباشند.
کردهای پارت تبار با ویژگی های ظاهری نظیر چهرهای گرد-ابروهای صاف-لب های گوشتی کوچک-چشمهای درشت-بینی های بی غوز و کوچک-چهره های معصوم و دوست داشتنی به همراه قامت کوچک از کردهای ماد تبار متمایز هستند .مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان یکی از همین پارت تباران تحت تاثیر مادهاست


 

jhkc_3ماد_پارت_2.pngt7at_3_پارت.pngh6go_;vnhkd.png
hr1p_3_ماد_پارت.pngk07a_3_ماد_پارت13.pngvmqo_3_ماد_پارت_12.png
=============================================

کردهای پارس تبار :در بعضی از اقوام کرد تبار افرادی را میبینیم که تماشای آنها مارا  یاد سکه های ساسانی می اندازد. این افراد دارای بینی ها نوک عقابی  متمایل به کمانی و صورت های چهار گوش و ابروهای کمانی و چشمهای خاص پارسی هستند اما فرم چهره کوهستانی خود را حفظ کرده اند و با پارس های جنوب ایران نظیر بختیاری ها کمی متفاوت هستند.برخی از محققین سلسله ساسانیان و پادشاهان هخامنشی قبل از داریوش اول را به این تبار نصبت میدهند
===========================================
uuon_dv_1.png
un1y_;vndl.png
7ngp_dv.png

=======

کردهای سامی تبار:به علت نزدیکی سرزمین کردستان با اقوام کهن سامی نژاد نظیر اشوریان و همچنین گسترش اسلام و هجرت برخی از سران سامی به این سرزمین همانند سایر نقاط ایران ما شاهد حضور چهره های سامی در بین کردها هستیم که حدود 2 درصد کل جمعیت کردها را تشکیل میدهند این امار کم حاکی از استحکام و وحدت نژادی کردهاست که علارغم اینکه در خط مقدم برخورد نژاد و نظامی با سامیام بودند هنوز اصیل ترین قوم ایرانی به حساب می ایند تصویر زیر دورگه های آریایی سامی  و اریاییان تحت تاثیر سامیان را نشان میدهد

=9s9e_کرد_سامی_ن.png
===============
کردهای سفید:در بین کردهای ترکیه افرادی هستند که دارای چهره های مردم شمال اروپا میباشند و دیدن این نوع چهره ها در بین کردها کمی بحث بر انگیز است.ما برای پیدا کردن معمای حضور انها در فلات ایران و منطقه کردستان به دو جواب بر میخوریم اول اینکه در تاریخ وایکینگ ها تهاجم انها به نواحی شمالی فلات ایران ثبت شده است که به منطقه اذربایجان و کردستان امروزی مهاجرت کردند و چون مردم این منطقه و اب و هوای ان را شبیه شرایط خود دیدند در این منطقه ساکن شدند  و دوم اینکه شاخه ای از سفید پوستان که با سکاها در امیخته بودند در دوران حکومت مادها به این سرزمین کوچیدند حضور سفید پوستان در منطقه کردستان و برخی از نقاط ایران اثبات میکند که مهاجرت اریایی ها از فلات ایران به نقاط دور دست یک جاده دو طرفه بوده است.در تصاویر زیر دورگه های مادی و سفید پوستان غیر اریایی را ملاحضه میکنید که تعداد انها در بین کردها  تقریبا برابر با تعداد کردهای سامی تبار است
===
9slu_3_سفید_2.png
5zr_3سفید.pngudfd_nordic.jpg
nf6_nordid.jpgnkkr_sefid_(2).jpginbt_sefid_(3).jpg

در مورد تبار کردها میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که انچه که امروز به نام قوم کرد شناخته میشود نقطه تلاقی سرزمین های  دو قوم بزرگی اریایی یعنی پارس ها و مادهاست که میزبان مهاجرین پارتی شرق قلات ایران بوده اند همچنین درصد کمی از سامیان و سفید پوستان هم در بین آنها دیده میشود که نوع زندگی خاص کردان را به یک وحدت زبانی و پوششی رسانیده و انها را از سایر اقوام ایرانی متمایز کرده  است


هر جا کرد هست آنجا ایران است
-
.
=================================
سرزمین کردها پس از جنگ جهانی اول بدلیل بی کفایتی حکومت قاجاریه بین چهار کشور ایران عراق ترکیه وسوریه برخلاف میل باطنی خود و با دخالت دولتهای استعمار گر تقسیم شدند.کردها نیز هرگز این تقسیم را نپذیرفتند و دل در گرو  رویای کردستان بزرگ که هرگز متحقق نخواهد شد گذاشتند و احزاب جعلی کرد با اهداف تجزیه طلبی که تنها احساسات جوانان کرد را نشانه میروند سالانه صده هم وطن کرد را به کشتن و تاوان آن را خانواده های کرد می دهند. کشورهای عراق و ترکیه در دهه های گذشته کردها را چنان در محدویت قرار می دانند که مجال هیچگونه خود نمایی نداشتنداز حرف زدن به زبان مادری خود منع شده اند وهر گاه دم از ادای حقوق از دست رفته خود می کردند آنها را شرور و یاغی می نامیدند. ببمارانهای ویران کننده در دهه ۵۰و۶۰و۸۰ میلادی هیچگاه از ذهن ها فراموش نخواهد شد بمباران شیمیایی سردشت -حلبچه لکه ننگینی بود که بر پیشانی رژیم بعث عراق نشست وهزاران مردم بی گناه فقط به جرم کرد بودن برای همیشه نفس هایشان بند امد. در خصوص کردهای ایران کردهای ایران مردم و یا سرزمینی ملحق شده به ایران نیستند که امروز بخواهند در مقام جدایی آن بر آیند.بلکه ایران متعلق به تمام کردهاست و اثبات این گفته راتاریخ گواه است. نمیتوان حق خود مختاری یا جدایی را برای کردها بیان کرد بلکه حق کردها اشتراک بر حاکمیت تمام  ایران است.آنها نیز چون گذشته دور که بنیاد ایران را نهادند بر حاکمیت سیاسی ایران سهیمند مگر این کردها نخستین قوم آریایی نبودند که نام ایران را برای این سر زمین انتخاب کردند
مردم کرد به علت اختلافات مذهبی رفته رفته از سایر اقوام ایرانی فاصله گرفتند و پس از جدایی این خطه از ایران به علت ضعف نظامی و سیاسی حکومت ها نه تنها اقدام جدی برای باز گشت این سرزمین ها صورت نگرفت بلکه همواره در مقابل ظلم و ستم حکمرانان کشورهای همسایه نسبت به کردها سکوت اختیار کردند.این سکوت باعث شده که کردهای خارج از ایران دلیلی برای عشق ورزیدن و الحاق مجدد به خاک اصلی خود را نداشته باشند همچنین شیطنت برخی از طرفداران تشکیل کردستان بزرگ باعث تاریخ سازی جعلی و نصبت سازی همه کردها به قوم ماد و قرار دادن این قوم در مقابل حکومت های ایران (به عنوان نمایینده قوم فارس)  شده است که ماشاهد کم لطفی برخی از کردهای ساکن در عراق و ترکیه و سوریه هستیم که بی مهری  برخی از دولتمردان و مسئولان وقت ایران را به پای کل تاریخ ایران و مردم رنج کشیده ان مینویسند
ما امروز از صمیم قلب خواهان بازگشت تمام کردستان بزرگ به اغوش پاک ایرانی هستیم که خود کردها خشت اول ان را بنا نهادند و تاریخ کردها در ایران گواه این است که کردها در مرزهای ایرانی اسوده و مرفه تر بوده اند .به امید بازگشت تمام کردستان بزرگ به اغوش پاک میهن اصلی خود یعنی ایرانشهر
 

آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد