ویژگی های ظاهری نژاد آریاییhiti


صدای سکوت بومیان آریا نژاد (بخش شش)

========================================

در جستجوی هیتیان


آنچه که به نام تاریخ ایران از طرف جوامع غربی به خورد ما داده شده حاصل نوشته های مورخان یونانی بوده که با نوشته های غرض الودشان ثابت کردند که به هیچ وجه دوست ایرانیان نبوده اند و این غرض ورزی آنان در تاریخ ایران پیش از مادها کاملا نمود پیدا می کند در واقع سرزمینی به نام یونان باستان وجود نداشت که تاریخ نگار داشته باشد پس انچه که از طرف مورخان یونانی به عنوان تاریخ ایران پیش از مادها شناخته شده است  تاریخی لغزان و نامطمعن است که تمام نوشته های آنها به پیروزی های دروغین اسکندر مقدونی ختم می شود


سرزمین هیتی ها کجاست

=========================

هیتیها در آسیای صغیر مرکزی زندگی می کردند،  و بعد از 250 تا 300 سال،  حکومت خود را پایه گذاری کردند

hittite_empire.png

اما هیتی ها سرزمین خود را از جنوب تا فلسطین و از شرق و غرب تقریبا سراسر اسیای صغیر گسترش دادند نقش برجسته هایی از زمان هیتیها در بخش جنوب شرقی آسیای صغیر و سوریه شمالی شناسایی شده،  که گسترش و نفوذ فرهنگ هیتیها را مشخص میکند.  جنوبی ترین محلی که از آن بقایای آثار معماری هیتیها کشف شده است،  حاما  
Hama نام دارد در تصیر زیر به گستردگی امپراطوری هیتیان دقت کنید


1024px-hittite_kingdom.png

دلایل آریایی بودن هیتی ها

*****************************************


-
نامهای شاهان هیتیها ایرانی هستند، نامهای آرتاتاما Artatama و توشراتا Tushrata ومیتواسا Mitwasa دست کم، بخشی ایرانی هستند

 برای مثال نام نخست که از دو جز «آرتا» و «تاما» ساخته شده به معنی «تخمه ی آرتا» یا «تخمه ی آشا» است.

-
شهر های هیتی ها مانند نسا و آرینا،  آشکارا نام هایی ایرانی داشتند.  همچنین شهر سَلَم  salam  یادآور سلم پسر فریدون است-زبان ایشان با زبانهای پیرامون دریای مازندران خویشاوند است. یعنی زبانی شبیه مردم مازندران و گیلان داشتند
هیتی ها در کتاب عهد عتیق بیشتر به صورت یکی از چند طایفه ای دیده می شوند که اسرائیلیان آنها را در فلسطین دیدند و نام ایشان چند بار در تورات میبینیم.


-
وجود اعداد آریایی در متون آخایی، حضور اقوام آریایی را در میان رودان، در هزاره ی دوم در زمانهای قدیم در آسیای صغیر، ثابت می کند-اهمیت و تربیت اسب که اولین بار توسط کاسپین ها تربیت شد  در معروف ترین و مهمترین نوشته به زبان آخایی،  درباره ی تربیت اسب است

-
شباهت واژگان آخایی از دیدگاه ریشه ی واژگان هیروگلیف با واژگان هندی ایرانی، کاملا قطعیست برای نمونه شباهت واژه آخایی «پاده Pade» با واژه هندی « pad، Pes، Pedis» به معنی پا، نکته قابل توجهی است. این واژه شبیه واژه «پا» در فارسی امروزی نیز هست-خصوصیت هند و اروپایی زبان هیتی قطعی است زبان ایشان با زبانهای پیرامون دریای مازندران خویشاوند است.-وجود اعداد آریایی در متون آخایی، حضور اقوام آریایی را در میان رودان، در هزاره ی دوم در زمانهای قدیم در آسیای صغیر، ثابت می کند. معروف ترین و مهمترین نوشته به زبان آخایی، که در آن اعداد و مفاهیم و واژگان آریایی دیده شده اند، متنی درباره ی تربیت اسب است.

دین و آیین هیتیان

================


ادیان هوریان و هیتیان بر روی هم اثر متقابلی داشتند. بخش عمده ای از خدایانی که در یازیل کایا Yaziilkaja باقی مانده است، مطابق خدایان هوری اند، از ۶۶ خدای نقش شده ی این حجاری که در ۲ ردف رو به روی هم جای گرفته اند، یک ردیف خدایان زن و یک ردیف خدایان مرد هستند.
الواح بغازکوی تنها ما را از نام خدایان و مراکز پرستش آنها آگاه می سازد. این خدایان به طرق زیر شناخته می شوند:
الف) با توجه به نوع سلاح یا ابزار دیگری که در دست راست خود گرفته اند؛
ب)
با نشانی که در دست چپ دارند
ج)با بال ها یا ضمائم دیگر
د)با جانور مقدس که غالباً بر روی آن ایستاده اند

-
اهمیت خدایان هیتی را میتوان از کلاه خود نوک تیز آنان دریافت، خدایان درجه پایینتر در کلاه خود خود فقط یک جفت شاخ و یک علامت بیضی دارند که با خط قطع شده است. هر چه مقام خدا بالاتر باشد بر شمار شاخها افزوده می شود، چنان که خدای جو Wettergott پنج شاخ دارد.

-پادشاه در مقام کاهن اعظم، رسم سرکشی به مراکز مذهبی و رهبری جشن های عمده را بر عهده داشت.نگهداری از پرستشگاهها از وظایف فرماندهان محلی و استانداران بود. امور عالی دولتی، می بایستی تحت ضمانت رسمی همه ی خدایان و الهه های کشور قرار گیرد. بدین ترتیب، دبیران هیتیایی فهرست هایی از همه خدایان محلی برای استمداد از آن ها، در عهد نامه ها و فرامین سلطنتی تهیه می کردند.
-هیتیان نیز مانند دیگر اقوام آریایی، گاو را به خاطر بهره فراوان این حیوان گرامی می شمردند.


iran  Hittite %2528bull%2529 Rhyton at the Met by Mark Dawson هیتی ها | تاریخ ما Tarikhema.ir

 
- خدایان هیتی، مظاهر نیروهای طبیعت بودند و سلطنت موهبتی بود که  خدایان به افراد میعنی اعطا می کند. که به دید نگارنده[یزدان صفایی] قابل مقایسه است با فره ایزدی در اوستا.
نمونه این باور این است که آنیتا شاه درباره پیروزی هایش می گوید: «او مورد علاقه ی خدای جو آسمان بود و از آنجا که که او مورد علاقه خدای آسمان بود شاه نشا اسیر شاه کوشاره شد.» شاه هیتیایی، شویی لولییوما Shuppiluiuma در قراردادهای سیاسی خود به زبان هتی، خود را خدای خورشید معرفی می کرد و می نوشت من خورشید…  همچنین پادشاه دیگر هیتیان یعنی مورشی لی دوم نیز خود را خدای خورشید، شاه بزرگ، ئ خورشید لقب می داد. توتخالیای چهارم Tuthalia نیز خود را خدا دانست. ادعای این شاهان درباره خدا و نماینده خدا بودن، مانند ادعای پادشاهان هلتمتی، شهرهای جنوبی میانرودان، بابل و میتانی است.خدای اصلی، خدای جو بود.
خدای ویژه ی آناتولی در زمان هیتی ها خدای آب و هواست. زیرا بر خلاف دشت های گرم بین النهرین، این منطقه، سرزمین ابر و توفان است. یادمان های فراوانی وجود دارند که این گونه خدایان را مجسم می سازند. در هنر سوری، او را اغلب تنها می بینیم که تبری با صاعقه ای نمادین در دست دارد. در خود آناتولی، این خدا ارابه ای را می راند که آن را تعدادی گاو می کشند.مشهورترین پرستشگاه های خدای آب و هوا در منطقه ی توروس و دشت شمال آسیا قرار دارد، که اینجا بخشی از امپراتوری هیتیایی بود.
باور به دوگانگی در اعتقادات هیتیان وجود داشته است که در آن اثر ادیان کهن آریایی آشکار است.

نتیجه گیری

================


-هیتیان یکی از اقوام آریایی نژاد آسیای صغیر بودند


-هیتیان اریاییان ماد تبار بودند و با برسی اسامی و ادیان هیتیان میتوان پی برد


که آنها نژاد و مذهبی شبیه ایرانیان و هدیان داشتند


-هیتیان تقریبا تمام آسیای صغیر را زیر سلطه خود در آوردند


-حضور هیتیان در تاریخ کشور ترکیه  امروزی وجود آریاییان بیشمار در این کشور


را توجیه میکندآرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد