ویژگی های ظاهری نژاد آریایینژاد بالتیک


نژاد بالتیک Baltic Race

و برسی آریایی بودن یا نبودن آنان


نژاد بالتیک طبق دسته بندی های اواخر قرن نوزدهم یکی از شاخه های نژادی قفقازی محسوب میشود.

علت این نام گذاری به خاطر این بوده است که منشا این زیر شاخه نژادی اطراف دریای بالتیک معرفی شده است.
تصویر زیر دریای بالتیک و منطقه بالتیک در شمال اروپا را نشان می دهد که اجداد تمام بالتیک ها به آن تعلق دارند


7rit_photo_2018-03-26_12-47-48.jpg


بالتیک ها و نوردیک ها در هزاره های قبل از میلاد نیای مشترکی داشتند اما به خاطر عرض جغرافیایی متفاوت صاحب چهره هایی متفاوت شده اند

ویژگی های ظاهری بالتیک ها

-صورت پهن
-چشمان کشیده و بادامی
-گونه های برجسته
-ابروهای کم پشت
-چشمان رنگی
-موهای طلایی
-لبهای نازک
و دارای خصوصیات اخلاقی سرد و خشک میباشند تصویر زیر گستردگی حضور بالتیک ها با رنگ آبی پررنگ و نوردیک ها با رنگ آبی نفتی و هم چنین سایر ساب ریس ها در اروپا را نشان می دهد

 
t2lg_photo_2018-03-26_13-06-07.jpg تقسیم بندی بالتیک ها

بالتیک ها از نظر فرم ظاهری به دو نوع شرقی و غربی تقسیم میشوند


بالتیک های شرقی Eest_baltic

با فرم ظاهری خاص و چشمان بادومی و گونه های برجسته
و صورت های خاص بالتیکی
علت بادامی بودن چشم ها در بین بالتیک های شرقی ممکن است به علت نوع اب و هوا همسان با زرد پوستان و یا امیزش با خود زرد پوستان باشد


fg9_بالتیک_شرقی.jpg

بالتیک های غربی west_baltic


تصویر زیر بالتیکی های غربی را با فرم ظاهری خاص خود نشان میدهد


 
akgk_بالتیک_غربی.jpg

بالتیک ها و سرمتیان
حضور سرمتیان در سرزمین بالتیک ها باعث پدید امدن دورگه های اریایی سفید شده اند که بر اساس میزان امیزش گاهی چهره بالتیکی و گاهی چهره اریایی دارند
i3u_بالتیک_1.jpg


بالتو نوردیک  Balto_nordic
نوردیک ها و بالتیکی ها دارای نیای مشترک هستند و به چهره بینابینی نوردیک ها و بالتیکی بالتو نوردیک میگویند


0dr_بالتیک2.jpg

آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد